Новини, Образование, Шарен свят

Софийска фирма ще строи новата детска градина в Седми квартал

Столичното “Танел” ООД ще изгражда новата детска градина със социален център в Седми квартал. Както е известно, сградата ще бъде построена в двора на НУ “Д-р Петър Берон”. Цената, предложена от фирмата, е 907 462 лв. За решението Министерството на труда и социалната политика вече е уведомило Общината.
Дружеството е било избрана за изпълнител след обявяване на обществена поръчка за обекта. Още седем фирми са кандидатствали да строят детската градина.
Проектът ще се финансира от Международната банка за възстановяване и развитие по програма за т. нар. социално включване. Самият проект е под надслов “Чрез превенция и информираност на децата от 0 до 7 години от социално уязвими семейства и техните родители към равен старт и по-добро бъдеще”.
Предстои социалното министерство да сключи договор с фирма “Танел” за строителството на сградата. Министерството вече е получило заем от банката за финансиране на Проекта за социално включване. Част от средствата от този заем ще бъдат използвани за финансиране на строителството на новия обект в Самоков.
Стремежът е новата детска градина да създаде много по-добри условия за обучение и възпитание на децата от ромски произход и за навременната им подготовка за училище. В помощ на нуждаещите се ще бъде и социалният център, който ще се помещава в сградата и ще се изгражда с предимство.

Leave a Reply