Новини, Шарен свят

Софийска фирма ще търси минерали в Околите

Столичното “Динел” ЕООД е получило право за своя сметка да търси и проучва за неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, площ в землищата на селата Горни и Долни Окол. Става въпрос за терен от 2,2 кв. км.
Срокът на разрешението, издадено от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, е две години. Условията за дейността, както и правата и задълженията на фирмата, са определени в договор. Контролът по изпълнение на цялостната работа ще се извършва от икономическото министерство.
Цялото разрешение е публикувано в “Държавен вестник”, бр. 11 от 7 февруари 2012 г.

Leave a Reply