Новини, Политика

София ще помага на Самоков и други съседни общини

Представител на Общината участва в общото събрание на регионалното сдружение на общини “Център”, състояло се на 15 февруари в Божурище. В управителния съвет са били избрани кметовете на Самоков и Ихтиман – Владимир Георгиев и Калоян Илиев. Приети са били и приоритетите на общините-членки на сдружението с оглед включването им в работен проект за изработване на единна стратегия. В този смисъл се очаква най-голямата община – Софийската, да окаже помощ на по-малките регионални структури в сдружението. На събранието е била отчетена дейността през м. г. и е бил приет новият бюджет.

Leave a Reply