Социалистите единодушни: Владимир Георгиев – кандидат за кмет

Конференция на общинската организация на БСП се състоя на 21 юли в Самоков. Освен делегатите, присъстваха предложените на събранията на партийните организации кандидати за кметове и общински съветници за предстоящите през октомври местни избори.
Зам.-председателят на Общинския съвет на БСП и председател на Предизборния щаб Радослав Стойчев запозна присъстващите с резултатите от изборите за евродепутати през пролетта. Особено внимание бе обърнато на допуснатите грешки и на изводите, които трябва да се направят на национално и на местно ниво.
С интерес бяха изслушани отчетите на кмета Владимир Георгиев и на председателя на групата общински съветници социалисти инж. Николай Николов. Респектира извършеното в града и общината за отчетния период /2015-2019 г./. То е видно и се оценява положително и от гражданите, и от гостите на града. Това бе подчертано от присъстващите на конференцията, както и от безапелационния вот на делегатите /представящи своите организации/ Владимир Георгиев да бъде отново кандидат за кмет, предложен от БСП. Изразено бе и становището, че всеки самоковец, който реално оценява направеното в града и района и оформящите се пред общината перспективи, би гласувал за този кандидат, за негов трети мандат.
Кметът Георгиев изтъкна, че държи да каже само „две думи” – „Извинявам се” и „Благодаря”: „Извинявам се за това, че сигурно не съм успял да свърша всичко, което се очаква от мен. И благодаря за доверието и за помощта на екипа, на всички, които са ми гласували доверие.”
Без особени коментари бяха утвърдени и предложенията на комисията за кандидатите за кметове в селата от общината /повечето от тях и сега изпълняващи тази длъжност/: Алино – Борислав Брейчев, Бели Искър – Крум Георгиев, Белчин – Венета Балабанова, Говедарци – Лорита Христова, Долни Окол – Николай Стойнов, Злокучане – Кристиян Здравков, Клисура – Елена Симонова, Ковачевци – Йорданка Бекярова, Маджаре – Иван Марков, Марица – Атанас Йорданов, Мала църква – Ивайло Петров, Ново село – Величка Стойнева, Поповяне – Елена Михайлова, Шипочан – Здравко Пенев, Рельово – Йордан Клещанов, Ярлово – Васил Миленов.
Решено бе да бъдат подкрепени кандидатурите на Васил Васов за кмет на Райово и на Марияна Ръкльова за кмет на Широки дол.
Не бяха утвърдени кандидатурите за кметове на Горни Окол, Гуцал, Доспей, Драгушиново, Продановци и Радуил, тъй като там не бил завършен процесът на обсъждане.
По-оживени бяха разискванията по предложенията за кандидати за общински съветници. От предложените общо 56 души на събранията по организации 42 са дали съгласието си да бъде обсъждана кандидатурата им. В листата, както е известно, могат да бъдат включени 29 души /колкото е броят на общинските съветници/. В изказванията си делегатите се интересуваха как са подбрани и подредени тези 29 души.
Председателят на Общинския съвет на БСП Силвия Стойчева обясни как е станало това. На заседание на Общинския съвет на социалистите с тайно гласуване е утвърден самият състав и е извършено подреждането.
За водач на листата е предложен Владимир Георгиев. Обяснено бе, че за да се предложат на избираеми места кандидати за съветници с подходяща подготовка за работа в различните комисии на Общинския съвет е трябвало да се направят някои размествания с оглед специалностите на кандидатите и обществената им ангажираност, което е извършено от партийното бюро.
Разбира се, вследствие на преференциалния вот е възможно да настъпят и промени.
С гласуване делегатите одобриха предложението на комисията по избора. Утвърдени бяха 29 кандидати: Владимир Георгиев /юрист/, Михаил Михайлов /учител/,  Ивалина Трендафилова /лекар/, Радослав Христов /криминалист/, Николай Кокалов /юрист/, Дончо Зашев /банков мениджмънт/, Ели Георгиева /юрист, семестриално завършила/, Никола Панев /икономист/, Боряна Спасова /учителка/, Георги Цурев /инженер/, Николай Г. Николов /инженер/, Димитър Симитчиев /юрист/, Зорница Петрова /учителка/, Щерьо Димитров /земеделски производител/, Георги Големинов /инженер/, Антоанета Антонова /учителка/, Кристиян Симчев /организация и управление на хотели и ресторанти/, Свилен Петров /инженер-агроном/, Петър Мишков /финансист/, Васил Кирилов /ветеринарен лекар/, Янко Сираков /технолог по храните/, Васил Сайменов /заслужил треньор по борба/, Марлена Станоева /библиотекар/, Николай Стойнов /финансист/, Даниела Оцетова /юрист/, Лазар Щъркелов /инженер/, Константин Беров /автотехник/, Бойчо Лазаров /частен бизнес/, Йордан Клещанов /ел. техник/.
Конференцията завърши с пожеланията на Стойчева за отговорна работа при подготовката за местните избори през есента.

Евгения Попова

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*