Новини, Шарен свят

Социалният център в двора на НУ „Д-р Петър Берон” скоро започва работа

Очаква се в скоро време да започне да функционира новоизграденият Социален център в двора на НУ „Д-р Петър Берон“.
Детската градина към центъра пък ще отвори врати по-късно.
Междувременно приключи конкурсът за подбор на специалисти за предоставяне на услугите „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа” по проект „Чрез превенция и информираност на децата от 0 до 7 г. от социално уязвими семейства и техните родители към равен старт и по-добро бъдеще”. Финансирането е със заемни средства от Международната банка за възстановяване и развитие по Проекта за социално включване.
Обявените работни места са за гинеколог, акушерка, медиатор, медицинска сестра, психиатър, педиатър, юрист и социални работници. Стремежът е да се подобри готовността за училище на децата от семейства с ниски доходи и децата с увреждания на възраст до 7 години. Целта е да се осигури подходяща семейна среда за малките и да се подобрят здравните грижи за семействата в риск и техните деца.
Избраните консултанти ще започнат работа веднага след подписване на договор. Услугите ще се предоставят в продължение на една година.

Leave a Reply