Кухня, Новини, Читателски

Социално слабите да получават храна в клубовете на пенсионера

Снимка: архив

Предложение

В кухнята на бившия ресторант „Кутна Хора” в Първи квартал се хранят или получават храна социално слаби хора от целия град. Това е една социална услуга, която е много ценна и полезна и организаторите и финансиращите я заслужават благодарност и признание.
Необходимо е обаче според нас да се помисли за още едно улеснение. Много от социално слабите граждани са възрастни, често боледуват, трудно се придвижват, особено при лошо време, което не е рядкост в нашия град. И всички тези хора трябва да отиват пеша през целия град – от горната част или от кв. „Самоково”, за да получат храната си в „Кутна Хора”.
Не може ли, след като се разпредели храната там, тя да се превозва до други поне две места в града ни, за да бъде по-близо до хората. Имаме предвид клубовете на пенсионера. В кв. „Самоково” работи много успешно такъв клуб вече от няколко години. В момента се преустройва помещение за подобен клуб и в Четвърти квартал. Добре би било социално слабите, живеещи в „Самоково”, да получават храната си в клуба в този квартал, а живеещите в горната част на Самоков /Трети и Четвърти квартал/ – в клуба в сградата на Четвърти квартал, който вероятно ще започне работа през тази година. Това ще бъде голямо улеснение за тези възрастни и бедни наши съграждани.

Група граждани

Leave a Reply