Новини, Шарен свят

Специалисти и кметове обсъждаха опазването на горите

„Насърчаване на устойчивото развитие на горите на общините за ефективното им опазване и използване на горските ресурси” бе темата на общото събрание на Асоциацията на общинските гори, състояло се на 10 април в Стара Загора. Участваха зам.-министърът на земеделието и горите Валентина Маринова, ръководители на асоциацията, кметове на общини.
„На срещата стана ясно, че най-големите проблеми във всички общини са контролът по опазването на горите и състоянието на горските пътища”, сподели на другия ден след срещата пред представители на местни медии в Самоков кметът Владимир Георгиев.
Според градоначалника финансовите ресурси на Общината не достигат, за да се решат и при нас тези проблеми. На съвещанието е изразено становище, че трябва да се даде по-широка възможност за масово залесяване. Изразени са и мнения, че има пропуски в Закона за горите, вследствие на което отговорността за опазването на горските насаждения се прехвърля между различните собственици и държавата.
Г-н Георгиев изтъкна, че горите в общината трябва да са грижа и отговорност и на държавата. Кметът е запознал и ръководството на министерството, и директора на Изпълнителната агенция по горите с нуждата от откриване на контролно-пропускателни пунктове в района. Необходими са сериозни мерки за опазване на горите от пожари и посегателства, подчерта Георгиев.

Leave a Reply