Специалисти монтират съоръжения за опазване на щъркелите в Самоковско

Знаете ли че… Самоковска община води първенството в България по броя на щъркеловите гнезда? Седмото преброяване на белите щъркели през 2014-2015 г. /провеждащо се на всеки десет години от Българското дружество за защита на птиците/, е установило в Самоковско наличието на 198 гнезда.
По принцип щъркелите си изграждат гнездата по стълбове на електроразпределителната мрежа. Обичайно всяка година птиците се връщат в собственото си гнездо като добавят нови клонки. С времето гнездата увеличават размера си, а на тежина някои достигат и до… 900 кг. Има и гнезда, които са изградени съвсем близо до електрическите проводници. Понякога под въздействие на теглото си гнездата могат и да се наклонят. Така възниква аварийна ситуация – пожар или прекъсване на електрозахранването, поражда се пряка опасност за живота на пернатите.
С цел да опази биоразнообразието и да предпази електрическата мрежа от подобни повреди „ЧЕЗ Разпределение България” започна изпълнението на проект „Живот за птиците”, който компанията осъществява в партньорство с Българското дружество за защита на птиците /БДЗП/. Проучени са местата и вече са определени най-рисковите райони. Следващата стъпка е поставянето на метални платформи на опасните щъркелови гнезда.
На подобно зрелище малцина щастливци станаха свидетели в студената утрин на 16 ноември в Доспей. Присъстващите наблюдаваха цялата операция по повдигането на подобно гнездо в селото, монтирането на конструкцията и връщане на гнездото върху нея с част от субстанцията в него.
По-късно на презентация в Кокошковата къща в града ни специалисти от фирмата и /БДЗП/ запознаха журналисти и други заинтересовани с проекта и с предстоящата работа.
Освен за 900 платформи за щъркелите, работещите по проекта са се погрижили и за птиците, които използват стълбовете на електроразпределителната мрежа като подходяща спирка за почивка, както и за по-големите птици, които при разперване на крилата си, ако ги опрат в неизолирани проводници, загиват. В изпълнение на проекта се предвижда да бъдат монтирани 4000 предпазни и 3600 маркиращи съоръжения на рискови стълбове. В определени ситуации ще се монтират дори метални „гребени“, които не допускат птиците да кацат на стълбовете. Предвижда се още да бъдат разработени и произведени безопасни за птиците електрически стълбове. Дейностите ще се извършат в 19 защитени зони /съгласно Директивата за птиците на Европейския съюз/ – част от мрежата на „Натура 2000“.
„Щастлив съм, че изпълняваме този проект. Това е нещо ново, което ни зарежда с допълнителна енергия. Защото монтирането на съоръжения за защита на птиците е важно както за самите птици, така и за хората. Вярваме, че ще допринесем значително и за опазване на застрашените видове птици”, сподели на срещата Крум Гледжарски, ръководител на отдел в „ЧЕЗ Разпределение”.


„Данните, които събраха екипите от над 400 доброволци и служители на БДЗП, са обнадеждаващи. Щъркеловите гнезда в България са 6981, като от тях 5825 са заети от птици. Както установихме при седмото преброяване на белите щъркели, техният брой е нараснал с 1200. Най-много гнезда има в Самоковско, като първенството държи Драгушиново с 51 гнезда, от които 44 активни, следвано от Белчин – 31, Доспей – 12 /6 активни/ и пр.”, зарадва самоковци Свилен Чешмеджиев, координатор на проекта от Дружеството за защита на птиците.
Проектът „Живот за птиците“ е с бюджет 2,65 млн. евро. „ЧЕЗ Разпределение“ е инвестирал над 800 хил. евро, както и много човешки ресурси. 1.85 млн. евро са осигурени от Европейската комисия по програма Life на ЕС. Дейностите за защита на дивите птици ще продължат до края на 2022 г.

Надка Вардарова

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*