Новини, Обяви, Шарен свят

Специалисти от НАП ще разясняват в Самоков данъчната кампания

Съвместна работна среща на общинската администрация и представители на НАП от Софийска област ще се състои на 27 януари, вторник, от 11 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината. Целта е да се дадат подробности за започващата кампания за деклариране и плащане на данъци и осигуровки. Ще бъдат разяснени направените важни промени в данъчното и осигурителното законодателство за 2015 г.
Става въпрос за промените в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, включително за новите случаи на ползване на данъчни облекчения, подаване на данъчни декларации с ПИК, промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, в Закона за данъка върху добавената стойност и Закона за местните данъци и такси. Ще бъде разяснен и новият ред за деклариране на недвижими имоти и превозни средства. Присъстващите ще бъдат запознати и с промените в осигурителното законодателство.

Leave a Reply