Здраве, Новини

„Спешна помощ” разкриват в Долна баня

На извънредно заседание на Общинският съвет в Долна баня местните парламентаристи единодушно дадоха съгласието си отново в града да бъде разкрито звено за спешна медицинска помощ, като Общината се ангажира да предостави бившия сграден фонд на „Бърза помощ” в поликлиниката, както и да осигури консумативи за дейността на звеното.
По предложение на кмета Владимир Джамбазов общинарите гласуваха за преминаването на ПГ „Христо Ботев” от делегирана държавна дейност към общинския бюджет, както се финансира и другото средно училище в града – СОУ „Неофит Рилски”.
Променено бе названието на проект и то стана „Реконструкция и доизграждане на водопроводната и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в град Долна баня”.
Съветниците делегираха права на общинската администрация да кандидатства по проекти по Програмата за развитие на селските райони във връзка със залесяването на неземеделски земи в района. Целта е да се съхранят горските култури и природната среда и да се повиши туристическата привлекателност на Долнобанския район, както и да се опазят и съхранят водните и горските ресурси.
През това лято Долнобанското землище пострада много от пожари. По данни на Общинското лесничейство от огъня са унищожени общински гори на площ от над 900 дка. В момента обгорялата дървесина от бор се реже и извозва за целулоза.

Любомир Кузев

Leave a Reply