Новини, Политика, Шарен свят

Според експерти Общината укрепва финансово

От Министерството на финансите съобщиха, че по показателя за финансова устойчивост община Самоков е повишила рейтинга си от 34,68 % към 31 март 2012 г. на 50,97 % към 31 март т. г. По отношение на покритието на разходите по местни дейности със собствени средства сравнителният анализ на двата периода също показва повишение с близо 20 %.
Докато през м. г. един служител от администрацията се е падал на 307 жители, сега един служител обслужва средно 343 души. В крайна сметка Самоковска община преминава от трета към втора група на финансово стабилните общини. По показателя финансова устойчивост пък според специалистите общината ни е в първата група – на най-стабилните общини.
Кредитният потенциал на общината ни я поставя в първа група, заедно със София, Бургас, Варна, Русе, Банско, Созопол и Несебър.
По ефективност при използване на финансовия ресурс Община Самоков също преминава в по-горна категория, тъй като съответният показател е нараснал с около 10 пункта.
При оценяването на финансовото състояние на общините експертите отчитат и дълговете, просрочените задължения, разликата между приходите и разходите, дела на заплатите и осигуровките, както и на капиталовите разходи в общите разходи. Смята се, че политиката на община Самоков като цяло е финансово предсказуема и балансирана, а това би трябвало да прави нашия район примамлив за евентуалните инвеститори.

1 Comment

  1. Браво

    Случвали се и хубави неща в общината-браво!!!

Leave a Reply