Спряха строителството на ВЕЦ-а над Говедарци

Министерството на околната среда и водите отмени /с решение № 22 от 22 февруари т. г./ разрешителното за изграждане на ВЕЦ “Енерджи -Говедарци”.
Преценено е, че изпълнението на проекта би нанесло щети на природата в този район на Рила. Както е известно, срещу изграждането на водно-електрическа централа на това място междувременно жалби бяха подали местни жители и неправителствени организации, включително риболовен клуб „Балканка“ и WWF България.
Построена, централата би попаднала в зона от европейската екологична мрежа „Натура 2000” – „Рила-Буфер“, която бе предложена от учени и природозащитници преди повече от 10 години и за която настоява и Европейската комисия. Страната ни дори е заплашена с европейски съд заради забавянето с оформянето на „Рила-Буфер“.
Спорната ВЕЦ бе предвидена за изграждане с обхват на водите на реките Черни Искър, Мальовишка и Горна Прека, които са обитавани от редки видове риби. Бъдещо строителство според запознати би навредило както на Националния парк „Рила“, така и на питейни водоизточници на села в нашата община и част от София.
Възложител на проекта е „Агроинженеринг-90″ ЕООД, собственост на Васил Златев, бивш кмет на Правец. Фирмата има и други проекти за ВЕЦ в Софийска област.
От клуб „Балканка“ благодариха за акта на отмяната на екоминистъра Ирина Костова, както и на предишния екип на министерството. Изразена бе надежда, че Басейнова дирекция – Плевен ще откаже да издаде ново разрешително при нов опит за построяване /централата продължава да има действащо разрешително за строеж/.
Според нашия съгражданин инж. Любчо Луков /който бе един от протестиращите срещу „Енерджи-Говедарци”/ евентуалната бъдеща централа би попаднала в пет защитени зони от „Натура 2000”, в зона за защита на питейни води и в първи и втори санитарно-охранителни пояси на две питейни водовземания за Самоков, околните села и столицата с всички произтичащи от това опасни последствия.
Луков пита обаче кой е издал разрешителните за ВЕЦ-а, решенията на Регионалната инспекция по опазване на околната среда, подробния устройствен план и разрешителното за строеж при очевидно нарушение на много закони. Докога ще продължава издаването на разрешителни за незаконни ВЕЦ-ове и кариери в общината, пита още Луков и настоява тези проблеми да се поставят и на предизборните събрания и митинги на различните партии и коалиции, които се провеждат тези дни.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*