Новини, Шарен свят

Среща за данъците и осигуровките

На работна среща на 19 февруари, вторник, от 11 ч. в „Арена Самоков” представители на НАП ще запознаят счетоводители и всички интересуващи се с кампанията за деклариране и плащане на данъци и осигуровки през тази година, включително със сроковете за подаване на данъчни декларации и плащане на данъци от физически и юридически лица.
Особено внимание ще се обърне на новите срокове за деклариране и внасяне на осигурителни и здравноосигурителни вноски.
Ще бъде дадена и допълнителна информация за новата единна сметка на НАП за плащане на данъци и осигуровки, за промените в данъчното и осигурителното законодателство през тази година, както и за особеностите в данъчното облагане и осигуряването на земеделските производители, наемодателите и други самоосигуряващи се лица.
Експертите декларираха и готовност да отговорят на всички въпроси на присъстващите.

Leave a Reply