Среща и приемна на Областния инфоцентър на 28 юли

Във вторник, на 28 юли, от 11 ч. Областният информационен център организира среща в хотел „Арена“ в града ни.
Посетителите ще получат информация за актуални и предстоящи възможности за финансиране на общини по оперативните програми в обхвата на Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЕСИФ/, за предстоящи възможности за финансиране по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, за актуални и предстоящи възможности за финансиране на бизнеса по програмите в обхвана на ЕСИФ.
Същия ден от 13,30 до 15 ч., екипът на центъра организира приемна на централния площад в Самоков. Посетителите ще получат информация за актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. Специалистите от екипа ще отговорят и на поставените им въпроси.
Подобни срещи и приемни се провеждат тези дни във всяка община от областта.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*