История, Новини, Образование

Среща след 50 години

В уютно самоковско заведение на 8 юни някогашните ученици от първия випуск на СПТУМ /Средно професионално-техническо училище по машиностроене/ „Христо Смирненски” честваха тържествено 50 години от своето завършване през далечната 1969 г.
Училището /в сградата на сегашното ОУ „Неофит Рилски”, бившето Училище за трудови резерви – УТР/ е било с двегодишен курс на обучение след прогимназията, но през 1966 г. е преобразувано в средно учебно заведение със срок на обучение от три години.
„Бяхме общо седем паралелки с различни специалности – електротехници, стругаро-фрезисти, леяри, ковачи и други, имахме много добре обзаведени кабинети с машини, стажувахме в Радиозавода /фирма „Самел-90”/, а после бяхме задължени да отидем на работа там”, спомни си един от „абитуриентите” – Георги Димов.
Събралите се бяха приветствани от някогашната си преподавателка Стефка Босева.
Директор на училището по онова време е бил Иван Николов, а заместник-директор – Васил Тонев. Режисьорът Любомир Малинов пък тогава е бил млад учител по български език и литература.
В събота празнуваха общо около 30 души. Една част от възпитаниците на училището, за жалост, рано са напуснали грешния ни свят, някои са в чужбина, други са болни, а вероятно има и такива, които не са знаели предварително за срещата.
Събралите си спомниха с добро за всички тях и за ученическите си години, споделиха случки от сегашния си живот, похвалиха се с деца и внуци. Сред присъстващите имаше не само наши съграждани, но и жители на Долна баня, на Перник, на дупнишки села, усвоявали знания и умения преди десетилетия именно в Самоков.
Желаещите и можещите тропнаха хоро. Единодушно бе решението тези срещи да станат вече ежегодни.

Тодор Попов

Leave a Reply