Новини, Шарен свят

Срокът за кандидатстване за саниране се удължи до 28 февруари

Снимка: архив

До следващия петък – 28 февруари, включително, бе удължен крайният срок за кандидатстване на регистрирани сдружения на собственици за участие в подбора на жилищни сгради за саниране по европейската програма, в която са включени 28 общини, между които и Самоковската.
Става въпрос за включване в проектни предложения по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3“ на Оперативна програма „Региони в растеж“.
Крайни потребители по програмата са собственици на многофамилни жилищни сгради, които трябва да са регистрирали сдружение на собствениците и да кандидатстват пред Общината. Предвижда се подмяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени, покриви, подове, ремонт на електрически исталации и др.
Проектните предложения се състезават на конкурентен принцип. Необходимо е съгласието на всички собственици. Те трябва сами да изберат изпълнителите на проектите и да извършат плащането в рамките на няколко хиляди лева /като тези пари няма да бъдат върнати, а остава и рискът проектът да не бъде одобрен/.
Повече информация по въпроса можете да намерите на сайта на ОП „Региони в растеж” и на сайта на Общината.

Leave a Reply