Новини

Срокът за селището на Плана бе удължен

Министерският съвет одобри на 17 април допълнително споразумение към меморандума за разбирателство между правителството и „А. З. К. Пропъртис“ ЕООД за изпълнение на инвестиционния проект „Плана Хайтс“, който е определен за приоритетен. С новото споразумение се удължава срокът на действие на сертификата, без да се променят нещо друго в меморандума.
Проектът „Плана Хайтс“ предвижда изграждането на модерно селище в района на Плана планина, близо до Алино, на територията на Самоковска община.
Ще бъдат построени 150 къщи за отдаване под наем, търговски, спортен и медицински център, детска градина, детски площадки, център за сигурност. Планират се достатъчно зелени площи. Ще бъдат прокарани пътища. Селището ще се снабди с вода и електричество и общата му площ ще бъде около 7600 дка.
Самият комплекс ще бъде построен върху земя, която е собственост на инвеститора и е закупена конкретно за осъществяването на този проект. Предвижда се общата инвестиция да възлезе на 54 млн. лв. След въвеждане в експлоатация на обектите по проекта се очаква да бъдат създадени около 100 нови работни места.

Leave a Reply