Новини, Спорт, Футбол

Стадионът в двора на Спортното училище ще бъде обновен

Със спечелено европейско финансиране Общината ще обнови стадионa в двора на Спортното училище “Никола Велчев”.
Кметът Владимир Георгиев вече е подписал договор по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Разчита се на финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ /Местна инициативна група/ – Самоков.
Игрището ще се оборудва с две професионални футболни врати. Ще бъдат изградени две трибуни за зрителите, ще се монтират и скамейки за резервните играчи. Ще бъде закупена и специална машина за поддържане на спортната маркировка. Предвижда се да се поднови и оградата на стадиона.
Изпълнението на проекта ще осигури по-добри условия за футболисти и публика по време на официалните двубои, както и за тренировки на възпитаниците на треньора Димчо Маринов.

Leave a Reply