Новини, Обяви, Шарен свят

Стажантска програма на „Актавис България”

Предлага се запознаване с културата на глобална международна компания, обучение в екип от опитни специалисти, придобиване на практически опит за работа в лаборатория. Получават се възнаграждение и сертификат за успешно приключен стаж.
Кандидатите трябва да бъдат студенти редовно обучение в последен или предпоследен курс. Приложими специалности са химия, фин органичен синтез, органични химични технологии, биотехнологии, медицинска химия, компютърна химия, биологично активни вещества и лекарствени средства, съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ и други свързани с химията специалности. Изискват се много добро владеене на английски език – писмено и говоримо, и компютърни умения.
Документи за кандидатстване: подробно СV; мотивационно писмо; документ, удостоверяващ студентски статус; препоръка от преподавател.
Адрес: jobsoperations@actavis.com или: „Балканфарма-Дупница” АД, Дупница 2600, ул. „Самоковско шосе” № 3, дирекция „Човешки ресурси”.

Leave a Reply