Новини, Шарен свят

Стартира проект „Ваучери за заети лица”

В Бюрото по труда започна приемането на заявления по проект „Ваучери за заети лица”. Проектът се съфинансира от Европейския социален фонд на ЕС чрез ОП „Развитие на човешките ресурси” /2014-2020/.
Заявления могат да подават лица, заети на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, имащи средна или по-ниска степен на образование. Целта е одобрените да придобият нови или да разширят придобитите знания и умения чрез квалификация и т. нар. ключови компетенции, за да отговорят на актуалните нужди на бизнеса.
Желаещите ще преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери – за общуване на чужди езици или за дигитална компетентност. Безвъзмездното финансиране е 85 % от стойността на ваучера. Останалите 15 % се доплащат от обучавания.
Освен на хартиен носител, заявленията могат да се подават в Бюрото по труда и по електронен път, като срокът е до изчерпване на финансите по проекта.

Leave a Reply