Новини, Шарен свят

Стартира „Старт в кариерата”

В Бюрото по труда започна приемането на документи по проект „Старт в кариерата“.
За работа в администрацията – централна, областна и общинска, могат да кандидатстват младежи с висше образование и без стаж по специалността. Срокът за подаване на документи е до края на септември.
На висшистите до 29-годишна възраст ще бъде дадена възможност да натрупат трудов стаж и опит по своята специалност в рамките на 9 месеца. Програмата им осигурява месечно възнаграждение от 400 лв., както и изплащане на социални и здравни осигуровки, допълнителни възнаграждения по Кодекса на труда, годишен платен отпуск и отпуск поради заболяване за сметка на работодателя.
Основната цел е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж от безработни младежи, завършили средно или висше образование. Кандидатите трябва да са на възраст до 29 не навършени години /към 30 септември 2014 г. включително/. Те трябва да имат завършено висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемане на конкретното работно място, както и да нямат трудов стаж по специалността.
Могат да кандидатстват и младежи до 24-годишна възраст, завършили професионално образование през последните 24 месеца, без трудов стаж по професията, по която са придобили квалификация, и регистрирани в Бюрото по труда. Работодателите в този случай са от частния сектор. Пълният списък на обявените работни места, както и условията и необходимите документи за кандидатстване могат да се получат в Бюрото по труда или на сайта на Агенция по заетостта.
Програмата се изпълнява за 13-а поредна година. Практиката показва, че около половината от участниците в нея са назначени на постоянна работа след приключването й.

Leave a Reply