Новини, Шарен свят

“Старт в кариерата” стартира

Вече може да се кандидатства по програма “Старт на кариерата” за тази година, информира Венета Галева, директор на Бюрото по труда.
Програмата се осъществява от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта. Дава се възможност на висшисти на възраст до 29 години, в рамките на 9 месеца, да придобият трудов стаж и опит по специалността, която са завършили. Работните места по програмата са в министерства, ведомства, агенции, областни управи, както и в териториални поделения и общински администрации.
До 17 август в Бюрото по труда се приемат документи. Условие за участие е притежаваното образование и квалификация на кандидатите да отговаря на изискванията за заемане на съответното работно място.
Пълният списък на обявените работни места, условията и документите за кандидатстване са публикувани на интернет-страниците на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта, има ги и в Бюрото по труда.
Специално за Самоков е одобрено едно работно място в дирекция “Административно, правно и информационно обслужване” на Общината. Кандидатите трябва да са завършили специалност “Бизнес администрация”. Допълнително изискване е да владеят английски език и да имат компютърна грамотност.
Повече информация заинтересованите могат да получат в Бюрото по труда.

Leave a Reply