Култура, Новини, Обяви

Стелла представя книгата си “Отхвърлени” в Сарафската къща утре

Национален дарителски фонд „13 века България” и Сарафската къща представят книгата „Отхвърлени” от Стелла.
25 септември 2017 г., понеделник, 17.30 ч., Сарафската къща.

За книгата Станислав Марашки, председател на Конфедерацията на българските писатели, пише: „Увличайки ни в своето пътешествие във времето и пространството, авторката умело ни води в един свят, белязан от любов и ревност, щедрост и сребролюбие, духовен прагматизъм и висши полети на духа. В този непознат, но странно близък на душата ни мир, стародавната битка между добро и зло изкристализира в едно модерно повествование, в което главен мотор не е сюжетът, а многоликата човешка същност, проектирана върху канавата на най-вълнуващия период от историята на Балканите”.
Изненадите от Стелла остават тайна…

Leave a Reply