Стената и праговете на Искъра и Бистрица трябва да се ремонтират

Отворено писмо до кмета на общината

Уважаеми г-н кмете, по решение на общото събрание на Регионалния клуб на строителите-ветерани в Самоков работна група направи оглед на коритата на реките Искър и Бистрица в рамките на корекцията.
Направени бяха следните констатации:
– речните корита са запълнени с наноси от инертни материали и дървесна растителност
– речните прагове са подкопани, частично разрушени и не изпълняват предназначението си
– има участъци, където основите на стената са подкопани и е разрушена целостта й
– частично е разрушена шапката на стената
От гореизложеното се вижда, че на това важно за града ни хидротехническо съоръжение, което повече от 50 години предпазва жителите и гостите на Самоков от наводнения, е необходимо да се извършат неотложни ремонтно-възстановителни работи.
В противен случай могат да станат големи наводнения и бедствия с непредвидими разрушителни последствия и жертви.

Регионален клуб на строителите-ветерани
Председател: инж. Васил Кънев

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*