Новини, Шарен свят

Стената на яз. „Бели Искър” е изправна, нова проверка ще има през юни

В отговор на питане на общинския съветник Светлана Атанасова /”Бъдеще за Самоков”/ кметът Владимир Георгиев заяви на сесията на 21 май, че въпросът за сигурността на стената на яз. „Бели Искър” е постоянно на вниманието на общинското ръководство.
По заповед на областния управител на 17 октомври м. г. комисия е проверила техническото състояние на стената и е констатирала, че тя е изправна и заедно със съоръженията към нея отговарят на показателите за сигурност.
Според график на „Софийска вода” АД, което стопанисва язовира, той ще бъде ремонтиран от 2015 до 2018 г. След процедура е определена и фирма, която да разработи идейния проект за рехабилитация на стената.
За поддържането на язовира е сключен концесионен договор между Столична община и „Софийска вода”. От общинската управа неведнъж са настоявали да получават по-голяма информация, за да съдействат по-активно по разбираеми причини за разрешаване на проблемите, свързани със състоянието на язовира, но засега промяна няма по независещи от местната власт причини.
Кметът Георгиев още веднъж декларира на заседанието готовността на общинската управа да съдейства за работата в тази насока. Поддържа се постоянна връзка с Областната управа и с Националния комитет за подобряване на водоснабдяването, откъдето своевременно информират общинското ръководство за срещите, организирани от Столична община, за проблемите и предвижданите мерки.
На сесията се изказа и председателят на Националния комитет за подобряване на водоснабдяването инж. Ганчо Хитров. Той каза за предложенията на комитета за изработване на проект аз а рехабилитацията на язовира. Изрази и съжаление, че „Софийска вода” протака работата и предлага график от 4 години, докато комитет предлага двегодишен график. Хитров предложи още на следваща сесия Общинският съвет да предложи процедура за проектиране .
Председателят ан Общинския съвет Силвия Стойчева обясни, че Самоковска община няма права да задължава централнитите институции да действат по-бързо, но може да се водят разговори с компетентните органи по този въпрос.

Leave a Reply