Новини, Шарен свят

Сто са длъжниците на Общината

На интернет страницата на Общината са публикувани имената на общо 100 длъжници на отдел „Местни данъци и такси” в Община Самоков. В 14-дневен срок те трябва да се явят в отдела за връчване на съответния акт. Запознати поясниха, че ако това не стане, в съответствие със закона актовете се смятат за връчени. След това тече също 14-дневен срок за евентуално обжалване.
В крайна сметка задълженията ще се събират чрез публичен изпълнител или длъжниците ще бъдат предадени на Националната агенция по приходите. 

Leave a Reply