Новини, Политика, Спорт

Стратегия за спорта ще приеме Общинският съвет на 22 март

Стратегия за спорта трябва да обсъди и приемe Общинският съвет на предстоящата си сесия, която ще се състои на 22 март.
На заседанието ще бъде дискутирано и по годишния план на звеното за вътрешен одит за тази година. В дневния ред са включени и докладни записки на постоянните комисии на местния парламент и на кмета на общината, както и питания на граждани.
Сесията ще започне от 9 ч. в залата на петия етаж в сградата на Общината.

Leave a Reply