Новини, Статии, коментари

Страхове за депото

На 17 октомври в Административен съд – София град се състоя второто съдебно заседание по дело № 3344/2011 г., образувано по жалба на група от гражданската инициатива против решението на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ – София по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ на инвестиционното предложение за изграждане на депо за отпадъци в землището на града ни от сдружението на 4 общини – Костенец, Долна баня, Ихтиман и Самоков, с председател Ангел Николов.
По искане на адвоката на групата граждани от общината бе решено да бъдат направени две експертизи от вещи лица – хидрогеолог и метеоролог, които да се произнесат във връзка с част от откритите фалшификации и неточности в доклада за ОВОС. На обществените обсъждания в Драгушиново и Самоков, а и от публикациите в местния печат на материали от членове на гражданската структура, хората от общината разбраха, че резултатите от геоложките проучвания на терена на депото не отговарят на действителното състояние, фалшифицирани или спестени са данни за подпочвените и повърхностните води, нарочно е обърната посоката на преобладаващите ветрове и липсват данни за въздушни течения с неблагоприятен ефект.
За втори път на съдебно заседание не присъстваше директорът на РИОСВ или негов адвокат. Явно представляващият инспекцията много се страхува от изнесените в жалбата доказателства, осъзнавайки, че с решението си е одобрил поръчков доклад с неверни данни и подвеждащи изводи; изготвен така, че да може да се прокара порочният проект.
Сдружението се представляваше от адвокат, който настоя представените от жалбоподателите доказателства да не се приемат, но искането му бе отхвърлено.
В залата като представител на заинтересована страна присъстваше еколог от Община Костенец. Нашата Община не сметна за необходимо да изпрати някой да я представлява.
В залата не присъстваше нито един от функционерите на основните политически сили в общината, които без изключение в последните две седмици в изблици на предизборен популизъм се стараеха да убеждават масите, че като общински съветници били подведени и дружно до 30 юни гласували решенията за депото, но вече се осъзнали и са категорично против изграждането му като регионално и на това място, подкрепят многохилядната гражданска инициатива, а някои дори спазаряват вече и чуждестранни инвеститори, които да станат съсобственици на предприятието за депониране на отпадъци.
Слуховете, че всичко за депото е решено и стартът на изграждането му е скоро, нямат общо с реалностите. Образувано е и още едно дело – срещу приетия от Общинския съвет с много нарушения подробен устройствен план на депото. А и десетина собственици на имоти в санитарната зона около съоръженията са внесли жалби в съда, по които вече са образувани дела. На 7 октомври е депозиран сигнал на вниманието на главния прокурор във връзка с допуснатите нарушения от екоминистерството и Общинския съвет. Прокуратурата вече е предприела действия по него.
Като несъстоятелно трябва да се разглежда твърдението на Цветан Сичанов, че изграждането на депото като общинско е невъзможно и недопустимо, защото изграждането на регионални депа е държавна политика. Не, г-н Сичанов, това е политика на министър Караджова и екип, на директора на РИОСВ – София и екип, и на заемащи други позиции в държавната администрация – все политически назначения на ПП ГЕРБ. Тази политика и внесените през 2010 г. промени в Закона за управление на отпадъците противоречат на европейското законодателство и на нарочната Директива 1999/31/26.04.1999 г. на ЕС за депониране на отпадъците, съгласно която общинските и другите видове депа са равнопоставени. Тези изменения и натрапваната политика нямат общо с държавните интереси и с интересите на обикновените граждани, целят съсипване и затриване на населените места около регионалните депа заради концентрацията на отпадъци в непосредствена близост до тях, целят колонизиране на бизнеса с боклуците от чуждестранни фирми – оператори и не на последно място – уреждане на хора от висшите ешелони на властта и партийните структури със съсобственост в тези предвидени да се експлоатират не както винаги досега /повече от сто години/ като общински предприятия, а вече като частни търговски дружества с чуждестранно участие.
Резултатът от провеждането тази политика няма да се различава от този в сферата на електропреноса и електроразпределението. Да му мисли само омайваният със сладки приказки, обещания, консумация и портрети гражданин–потребител как ще си плаща такса смет по европейски ценови стандарти с мизерните си нашенски доходи.
Бойчо Стамболийски

Leave a Reply