Новини, Шарен свят

Строителите ветерани държат фронта…

Председателят на клуба на строителите-ветерани Димитър Йончев и дългогодишният ръководител на строително-тенекеджийска бригада към Стройрайона /сега поделение на „Главболгарстрой”/ Георги Алащинов участваха като представители на Самоков в годишното отчетно-изборно събрание на Националния клуб на строителите-ветерани, състояло се на 25 април в София /Камарата на строителите/.
Пред присъстващите делегати на регионални клубове зам.-председателят на Националния клуб инж. Виктор Шарков отчете едногодишната дейност след учредяването на клуба на 29 март м. г. Учредени са вече 22 регионални клуба. Самоковският е под номер 2 по ред за страната и под номер 1 за клубове в не областни градове. Предстоящо е учредяването на клубове в Кюстендил, Видин, Монтана, Русе, Разград, Шумен, Габрово и др.
Отчет за финансовото състояние с анализ и препоръки за бъдещата дейност на регионалните клубове представи зам.-председателят на Националния клуб инж. Иван Стоянов. Прие се бюджетът за 2014 г. Събранието обсъди и прие предложенията на Управителния съвет за промени в учредителния акт и в правилника за дейността на клуба, докладвани от члена на УС акад. Ячко Иванов, и за попълване на състава на УС с нови членове, докладвано от члена на УС инж. Никола Василев. Гласуван бе и Контролен съвет.
С пълно мнозинство по предложение на УС за нов председател на Националния клуб бе избран представителят на регион Враца инж. Тодор Топалски.

Leave a Reply