Строителната проектопрограма на Общината за 2015 г.

Регионално депо – 9 028 000 лв.
ВиК – Боровец – реконструкция и доизграждане – 6 234 997 лв.
Благоустрояване на крайречна зона – 1 585 000 лв.
Противопожарна кула край Райово – 523 000 лв.
„МБАЛ-Самоков” – обновяване и оборудване – 483 000 лв.
ОПУ „Неофит Рилски” – основен ремонт – 180 000 лв.
Кооперативен пазар в кв. „Самоково” – 163 000 лв.
Ремонт на пътя за Гуцал и Долна баня – 156 000 лв.
Входно-изходно пространство Боровец – Самоков – 130 000 лв.
Ремонт на пътя Железница – Ковачевци – Ярлово – 115 000 лв.
Велосипедни алеи – 100 000 лв.
Ул. „Христо Йовевич” – основен ремонт – 80 000 лв.
Ул. „Ген. Радзишевски” – основен ремонт – 80 000 лв.
ВиК – Говедарци, Маджаре и Мала църква – работен проект – 65 000 лв.
Ул. „Преспа” – основен ремонт /от ул. „Македония” до ул. „Ястребец”/ – 60 000 лв.
Благоустрояване в централната градска част /около статуята на козела/ – 60 000 лв.
Детски площадки в детските градини „Пролет”, „Детелина”, „Звънче” /”8 март”/ и „Зорница” – 60 000 лв.
Ул. „Цар Симеон” – основен ремонт /от ул. „Македония” до ул. „Ястребец”/ – 60 000 лв.
Туристическата градина – благоустрояване – 60 000 лв.
Изработване на паметник на Константин Фотинов – 60 000 лв.
Бели Искър – външен водопровод – 45 000 лв.
Детски площадки на ул. „Подридна”, в СУ „Никола Велчев” и до бл. 5 в кв. „Самоково” – 45 000 лв.
Спортна площадка в НУ „Д-р Петър Берон” – 45 000 лв.
Спортна площадка в кв. „Самоково”, до бл. 19 – реконструкция – 40 000 лв.
Пътека на здравето и екопътека на Ридо – 35 000 лв.
ВиК на кв. „Герена-ІІ” – 35 000 лв.
ВиК в Марица и Гуцал – инвестиционен проект – 35 000 лв.
Алино – външен водопровод – 30 000 лв.
Клисура – пречиствателно съоръжение – 30 000 лв.
Канализация на ул. „20-а” в Широки дол – 30 000 лв.
Закупуване на два автомобила за Общинското лесничейство – 30 000 лв.
Гробищен парк „Ридо” – алеи и ограда – 30 000 лв.
Гробищен парк „Стадиона” – 30 000 лв.
Закупуване на линейка за „МБАЛ-Самоков” – 25 000 лв.
Образописовата къща – основен ремонт – 16 000 лв.
Изграждане на автобусни спирки – 12 000 лв.
Реставрация на Шишманово кале – идеен проект – 12 000 лв.
Художествената галерия – основен ремонт – 10 000 лв.
Б. Р. Програмата публикуваме със съкращения, в списъка са включени още десетки обекти, главно по-малки.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*