Новини, Шарен свят

Строителството на новото депо започва

Наближава краят на една сага. След много тежки процедури, протести и съдебни дела се стигна до подписването на договори за строителството на новото регионално депо за отпадъци.
На 21 ноември в Ритуалната зала се състоя специална церемония. Присъстваха народният представител Радослав Стойчев, кметът Владимир Георгиев, заместник-кметовете Сия Шехтанова и Васил Сайменов, секретарят на Общината Ангелина Вангелова, представители на фирмите, спечелили обществената поръчка, общински съветници, специалисти от общинската администрация. Тук бяха и кметът на Костенец Радостин Радев и зам.-кметът на Ихтиман Георги Илиев.
Подписаха се общо четири договора по един от най-мащабните проекти, свързани с развитието на четирите съседни общини – Самоков, Долна баня, Костенец и Ихтиман. Подпис под договорите като възложител постави самоковският кмет, тъй като той е избран и за председател на сдружението за изграждане на регионалното депо.
Договорът за строителство на „Регионален център за управление на отпадъците в Самоков – първи етап и външни връзки” подписа Доменик Хамерс, представител на „Геотехмин” ООД, спечелило обществената поръчка.
Г-н Георгиев благодари на колегите си от Долна баня, Костенец и Ихтиман, че са го упълномощили да ги представлява, и изрази признание на консултантите по проекта, на общинската администрация и на всички, работили по проекта, защото, по думите му, са били оптимисти и са работили и преминали през тежки процедури, протести и съдебни дела, но са успели да постигнат решение за строителство на важен за целия регион обект.
„Трябва с нова енергия да работим за изпълнението на този отговорен проект”, призова Георгиев.
Г-н Хамерс изрази удовлетворението си от подписването на договора и подчерта, че фирмата има опит в изпълнението на такива проекти. Представителят на „Геотехмин” увери, че с удоволствие хората от фирмата ще си сътрудничат с подизпълнителите – фирмите „Бекастрой” и „Геострой”, и пожела безопасна работа и качествено изпълнение на задачите.
Изпълнението на проекта за проектиране и строителство на сепарираща и компостираща инсталация е спечелило обединение „Чистота БКС-С 2014 г.” Договора от името на обединението парафира Цветанка Пашова.
„За това строителство създадохме обединение „Чистота”. Това е поредният ни договор с Общината. Справяли сме се досега добре и сега също няма да отстъпим”, изтъкна Пашова.
Машини и съоръжения за експлоатация на новото депо ще доставя фирма „Бонима” ЕООД. Нейният представител Борис Влахов при подписването на документа заяви: „Съзнаваме важността на проекта. Имаме опит и ще доставим необходимите машини и съоръжения.”
Строителен надзор над обект „Строителство на Районен център за управление на отпадъците – първи етап и външни връзки и сепарираща и компостираща инсталация” ще извършва ДЗЗД „Логистика М”.
Подписвайки договора от името на дружеството, Юлиян Тюфекчиев благодари за доверието и допълни, че досегашният им опит от работата на такива обекти ще помогне да се справят и с новите задължения.
За изграждане на депото – първи етап са предвидени 4 653 629 лв. Срокът на изпълнение е 105 дни. Средствата за проектиране и строителство на сепарираща и компостираща инсталация са 964 220 лв., а срокът е 35 дни. За доставката на машини и съоръжения са планирани 873 081 лв., като срокът на изпълнение е 4 месеца. За строителния надзор са предвидени 197 000 лв., а срокът е съобразен с договорите за строителство.
Всички цени са без ДДС.
Общата стойност на проекта е 9 млн. лв. Финансирането е от Оперативна програма „Околна среда /2007 – 2013 г./”
Новото депо ще включва клетка за не опасни отпадъци, приемен център за едрогабаритни отпадъци, инсталация за сепариране, система за улавяне на газовете, инсталация за компостиране на „зелени” отпадъци.
Церемонията по подписването на четирите документа завърши с пожелания новото депо да се построи в срок и с европейско качество, като се опровергаят притесненията на граждани от близостта му до Самоков и крайградското село Драгушиново.
За успешната и ползотворна работа присъстващите се почерпиха с чаша вино на дадения от кмета Георгиев скромен коктейл.

Евгения Попова

Leave a Reply