Новини, Шарен свят

Строителството на новото депо приключва през юли

Изграждането на новото регионално депо за отпадъци продължава. До края на юли строителните работи трябва да приключат. Междувременно ще бъдат доставени машините и различните съоръжения. До 31 октомври обектът трябва да бъде завършен.
Вчера бе организирано посещение от Общината на подобно, работещо вече депо, в Добрич.
В същото време продължава и подписката на граждани за организиране на референдум за мястото на депото.
На 11 май в града ни се проведе и общо събрание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците, на което присъстваха кметът на Самоков Владимир Георгиев, който е и председател на сдружението, колегите му от Ихтиман и Костенец и упълномощен представител на градоначалника на Долна баня.
Зам.-кметът на Самоков Сия Шехтанова, която е и ръководител на проекта, е запознала присъстващите с извършеното до момента. Във връзка с предстоящото през тази година завършване на депото и въвеждането му в действие са били обсъдени възможните форми за неговата експлоатация – като общинско предприятие, чрез възлагане по Закона за обществените поръчки или чрез предоставянето му на концесия. Като най-подходящ е бил разискван вариантът депото да се управлява от общинско предприятие. То трябва да се създаде в скоро време, за да може да се организира бързо обучението на работниците.
На събранието са били взети и решения за прекратяване на сдружението и за започване на процедура за неговата ликвидация. Както информираха от Общината, предвижда се да бъде учредено ново сдружение, което да се регистрира по Закона за управление на отпадъците. Във връзка с това е бил представен и проект за устав на сдружението. До края на седмицата документацията трябва да бъде внесена за вписване.

Leave a Reply