Новини, Политика, Шарен свят

Строителство и ремонти за 3,6 млн. лв.

Самоков, сниман от мястото на новото депо

Годишната програма на Общината за строителство и ремонти /т. нар. поименен списък/ включва обекти на обща стойност около 3,6 млн. лв. Списъкът бе утвърден на февруарската сесия на Общинския съвет.
Между най-големите обекти са новото депо – по това „перо” са предвидени за годината 307 хил. лв., реконструкция на градинката пред Дома за стари хора за 264 хил. лв., възстановяването на сгради в Девическия манастир за 200 хил. лв.
За решаване на тежкия проблем с водоснабдяването на Говедарци и съседните села Маджаре и Мала църква са отделени за годината 200 бона. Ще се благоустроява и площадът около Голямата чешма, като за тази цел ще се изразходват 166 хил. лв. 180 хил. лв. се планират за ремонта на ОПУ „Неофит Рилски”, а 120 хил. – за разширението на НУ „Д-р Петър Берон”. За изграждането на детски и спортни съоръжения в града ни ще се усвоят 127 хил. За 100 хил. лв. ще бъде извършен пък основен ремонт на улиците в бившия комплекс на „ДЕХО” /”Търговията”/.
Ще бъдат изградени и ремонтирани улици и пътища, фонтани в центъра, обекти в Боровец и селата и др.
Основната част от необходимите финанси за изпълнение на тази програма – към 2,5 млн. лв., ще бъдат собствени общински средства. 550 хил. ще дойдат като субсидия от републиканския бюджет, а още около 600 хил. лв. са от други източници.
Списъкът на по-важните обекти от строителната програма на Общината за 2013 г. публикуваме отделно.

Leave a Reply