Новини, Политика, Статии, коментари, Туризъм

Супер Боровец – мини резултат

Ще го има ли Супер Боровец? Дали няма да остане замисленият проект само на хартия? Кога ще започне същинската работа? Няма ли да останат излъгани хиляди самоковци?
На тези и много други въпроси така и не можа да даде отговор обсъждането в Общинския съвет на 31 май на отчета за дейността на дружеството “Рила – Самоков 2004”, представен от изпълнителния директор на фирмата.
Както е известно, дружеството бе учредено преди години за осъществяването на проекта.
В отчета се изтъкваше, че забавянето в изпълнението на разработката се дължи главно на всеобщата икономическа криза и лошата пазарна конюнктура. Независимо от това, нашият ангажимент към проекта остава, подчертаха от ръководството на дружеството.
В момента Държавният фонд на Оман е основен акционер в проекта с 67 % от акциите. Община Самоков държи 25 %, а фирма “Главболгарстрой” – 8 %.
Изненадващо се оказа, че е взет вътрешен кредит, който с лихвите стига 17 млн.
Фирмата – предишен инвеститор, се е отказала, дори в момента била в етап на ликвидация.
Водени са разговори и са проведени консултации с австрийска и българска фирма. В крайна сметка те са отклонили поканата да участват.
Работата в етапа, предхождащ строителството, обаче продължавала.
От финансовия отчет стана ясно, че печалбата за 2011 г. възлиза на 1 395 615 лв. Приходите са главно от финансова дейност /лихви от предоставен заем/. Разходите са на стойност 393 000 лв.
Според техническия директор на дружеството Иван Николов продължава работата, свързана с процедурите за промяна на предназначението на земеделските земи в районите на “Пашаница 1”, “Пашаница 2”, “Боровец 1100” и “Бандерата”. Става въпрос за площи с общ размер около 1000 дка. През тази година фирмата планира да се довърши процедурата по преотреждане на земята, да се подготвят работни проекти за водопровод и канализация на “Бандерата”, за транспортната мрежа, както и да се извърши експертно проучване за захранване с енергийни мощности на бъдещия комплекс.
Кметът Владимир Георгиев призова общинските съветници активно да участват в разискванията.
Остро се изказа съветникът от БСП и бивш кмет Ангел Николов. “Какъв е този вътрешен заем за 17 милиона; въпросът не е обсъждан нито на общо събрание, нито от съвета на директорите, как е взето такова решение”, запита той. Николов припомни, че вследствие на усилията на общинската управа и на първоначалната работа по проекта цената на земята в района е нараснала многократно и че са апортирани 2000 дка общински терени. Години наред обаче дружеството се занимава само с преотреждане на земята, никакви съществени промени няма, няма ги и очакваните приходи за Общината и самоковските граждани.
“С тези 25 % Общината не е и спаринг партньор в тази среща, която на практика не се играе, на терена няма никой”, използва спортна терминология местният депутат от ГЕРБ Валентин Милушев. Оказва се, че не Общината търси инвеститор, а Оманският фонд. “Ние сме губещи”, категоричен бе Милушев. “Какво ще стане, ако Общината се откаже, след като вече 6-7 години до никъде не се стига по този проект, човешкият живот не е толкова дълъг”, заключи В. Милушев.
“Тъпчем на едно място, липсва график за бъдещата работа”, заяви съветникът от “Самоковци за Самоков” инж. Пламен Ангелов. Не можа да получи убедителен отговор и въпросът на колегата му Стоян Пашов за взетия милионен заем, за това, какво печели и какво губи Общината от проекта и какво конкретно предстои да се свърши.
От ръководството на дружеството само обясниха, че Оманският държавен фонд е сериозен инвеститор, на практика – част от финансовото министерство на тази държава и че това е своеобразна гаранция за успеха на проекта.
Съветниците определиха кмета Георгиев за представител на Общината в общото събрание на “Рила – Самоков 2004”. Приет бе отчетът и се реши да се гласува да се изплатят на Общината 349 хил. лв. дивиденти. За решението гласуваха 14 от всичко 22 присъстващи съветника, 8 души се въздържаха.
У присъстващите остана впечатлението, че скорошен прелом в работата по този основен за местната общност въпрос едва ли ще има.

Тодор Попов

Leave a Reply