Новини, Шарен свят

Събират неплатени данъци чрез съдия изпълнител

От 1 януари до 31 май са предадени за принудително събиране за неплатени данъци и такси на частен съдебен изпълнител 81 физически и 42 юридически лица с общи задължения 143 434 лв., заявиха от общинската администрация на 5 юни. По тези сметки вече са постъпили в местната хазна 20 000 лв.
От Общината казаха още, че тенденцията е всеки месец да се предават на съдебен изпълнител физически и юридически лица за принудително събиране на просрочени задължения към общинската каса.
Служители напомниха, че до 30 юни е срокът за внасяне на първата вноска от данъците за недвижими имоти, превозни средства и таксата за битови отпадъци. Ако срокът се изпусне, върху невнесените суми ще се начисляват лихви.
Втората вноска за годината пък трябва да се внесе най-късно до 30 октомври.

Leave a Reply