Новини, Шарен свят

Събрани са от данъци 5,5 млн. лв., планът е изпълнен 111 %

Общо 5 498 017 лв. са приходите от местни данъци и такси през миналата година в общинската хазна. Според служители това означава, че планът е изпълнен 111 %.
Най-сериозно е преизпълнението при данък сгради /данъка върху недвижимите имоти/ и такса смет. От Общината коментираха, че това е много важно, тъй като размерът на налозите за тази година не бе увеличен, а същевременно нараснаха таксите за депониране на отпадъци.
Събрани са и около 300 хил. лв. повече от данъка върху моторните превозни средства. Преценява се, че постигнатото се дължи на подобрената съгласуваност в работата на общинската администрация и на полицията.
Резултатни са се оказали и мерките, предприети спрямо некоректните длъжници. Стана ясно, че има ефект от изпратените предупредителни писма и от заведените производства за принудително събиране на задълженията. Освен това, както е известно, Общината не извършва услуги на длъжници към общинския бюджет.
Единственото неизпълнение е при патентния данък – събрани са около 8500 лв. по-малко.

Leave a Reply