Новини, Политика

Съветниците настояха за договор с „Химимпорт”

Прегласувано бе върнато от областния управител решение на Общинския съвет. Общинарите не се съобразиха с мнението на областния и потвърдиха становището си, че трябва да се сключи договор с “Химимпорт” за учредяване на право на строеж върху 14 дка в Боровец за изграждане на център за обучение и квалификация. Д-р Димитър Панев /”Самоковци за Самоков”/ и други съветници бяха против или се въздържаха, но мнозинство от 15 души подкрепи прегласуването. Ангел Николов /БСП/ заяви, че за бизнеса трябва да се създават условия в общината, за да се правят инвестиции и да се разкриват работни места.

Leave a Reply