Новини, Политика, Читателски

Съветниците ограничават гласността

Изненадващо, но е факт. На последната сесия Общинският реши решенията на този ръководен орган на общината да не се публикуват в местните вестници /в стотици тираж/, а да се отпечатват в бюлетин с тираж 100-200 броя и да се раздават в Общината.
Пита се кои ще са получателите, администраторите? Явно от гражданството, който улучи момента и има късмет, ще може да научи за взетите решения за изразходването на нашите общински пари за развитието на града и селата и по най-различни други въпроси.
Пита се как този бюлетин с почти никакъв тираж ще стига до кварталите, до селата, до гражданите, ако не чрез павилионите за вестници и списания? Как хората, които много нарядко ходят в Общината, ще научават стореното от народните избраници? Или поради “икономии” искаме всичко да остане “скрито, покрито”.
И при гласуването на това решение само двама от съветниците се въздържаха…
Хора, ние гласувахме за вас, за да има повече гласност и информираност. Не ни правете на аморфни същества, на неуки и незаинтересовани. Ние следим всяка ваша проява. Спестете от вашите възнаграждения, както някои от вас го направиха, но ни предоставяйте вашите решения в местния печат.

П. Филипов
от името на жители на кв. “Самоково”

Leave a Reply