Новини, Шарен свят

Съветът за сътрудничество даде съгласие Общината да кандидатства по нов проект

На заседание на Съвета за сътрудничество в сряда, на 26 ноември, бе разгледан представеният от Общината проект за заетост „Клио”. Проектът се отнася за опазването и поддържането на паметниците на културата от национално и световно значение.
Съветът за сътрудничество даде съгласието си Общината да кандидатства по тази програма. До 28 ноември проектът бе внесен в Министерството на труда и социалната политика.
В срок до 12 декември комисия от министерството ще разгледа и оцени както параметрите, така и размера на средствата за осъществяване на проекта. След това, до 17 декември, министерството трябва да обсъди и даде окончателно мнение по предложения от комисията списък с проекти на общините, които ще се финансират през 2015 г.

Leave a Reply