Новини, Шарен свят

Съветът за сътрудничество се отчете и прие план за работа

Дейността си през миналата година отчете на 28 март местният съвет за сътрудничество.
От отчета стана ясно, че 43 работодатели са подали заявки за 55 субсидирани работни места; сключени са 34 договора за устройване на работа на 36 безработни и са изразходвани 60 644 лв. Продължава дейността по най-голямата национална програма – “ОСПОЗ” /”От социални помощи към осигуряване на заетост”/, като с работа са били ангажирани 579 души, за които са изразходвани 455 256 лв.
Общо 36 души са работили като лични асистенти и са им заплатени 55 050 лв. По програмите за заетост на хора с трайни увреждания са наети 32 човека, като са усвоени 61 610 лв. 24 души срещу 16 235 лв. пък са се трудели в рамките на националната програма “Нова възможност за заетост”.
Дейността по националната програма “Развитие на човешките ресурси” е била организирана в няколко схеми. “Аз мога” – по тази схема са били подадени 1483 заявления, от които са били одобрени 1274, а в обучение са били включени 866 души и от тях 805 са завършили успешно.
219 човека са се обучавали в “Аз мога повече”, като до края на годината успешно са завършили 14 души. По заявки главно на общините в Самоков и Долна баня по схема “Развитие” е осигурена работа след обучение на 231 човека. Всички 20 души, успешно завършили обучението си по схема “Отново на работа”, са започнали да се трудят и да си изкарват препитанието.
От стартирането на “Подкрепа на предприемчивите българи” през октомври м. г. са дадени консултации на 430 безработни. От тях 142 са включени в обучение по специалностите “Сътрудник в малък или среден бизнес” и “Бизнес услуги”.
На заседанието на съвета бе приет и план за работата през тази година.

Leave a Reply