Съдебната палата ще бъде разширена и обновена

Община Самоков е изготвила предложение за разширяване на имота, отреден за съдебната палата в града ни. Разширението ще даде възможност за обособяване на още една заседателна зала, офиси и санитарно-хигиенни помещения. Ще се създадат по-добри условия за съхраняване на архива. Ще се улесни достъпът до сградата на хора с увреждания и ще се оформят нови паркоместа.
Включването на съдебната палата в капиталовата програма на Висшия съдебен съвет ще позволи да се отпуснат средства за пристрояване, надстрояване и саниране на зданието, което е изградено в началото на 40-те години на миналия век.
Висшият съдебен съвет вече е заявил желание сградата да бъде включена в капиталовата програма за 2023 г. въз основа на предложение на кмета на Самоковска община Владимир Георгиев, подкрепено от  председателя на Общинския съвет Мая Христева и председателя на Районния съд Янко Чавеев. Належаща е необходимостта от ремонт и разширяване на съдебната палата.
Кметът Георгиев, секретарят на Общината Ангелина Вангелова и гл. архитект арх. Надежда Клинчева вече са провели среща с председателя на съда Чавеев.
Предстои Вл. Георгиев да поиска от общинските съветници да одобрят проекта. Това ще покаже, че Общината се ангажира и ще съдейства за неговото осъществяване.

Снимка: архив

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*