Съдиите: „Благодарим ти, Данчо!“

„От името на цялата съдийска общност Съдийската комисия към БФБ изказва благодарността си към Йордан Бозов за приноса му за развитие на българския баскетбол през всичките години, в които той се отнасяше с уважение не само към самата игра, а и към всички участници в нея. Данчо винаги бе пример за подражание с коректното си поведение, професионализъм и себераздаване. За нас той е един от положителните примери как може състезателите добронамерено да дискутират ситуации по време на срещата. Силно се надяваме Бозов да продължи своето развитие като треньор, педагог и ръководител в българския баскетбол и да предаде своя опит, знания и умения на младото поколение. Сигурни сме, че съвсем скоро отново ще се видим в залите и искаме да му пожелаем много здраве и успехи в новите начинания“.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*