Зимни спортове, Новини, Спорт, Туризъм

Съдът иска еко оценка на плана за Рила

Върховният административен съд постанови да се изготвят екологични оценки на плановете за управление на парковете „Пирин”, „Витоша” и „Рила”. Трите парка имат изготвени нови планове за управление, които все още не са приети, а са на стойност около 8 млн. лв.
Делото е било образувано във връзка с решение на министъра на околната среда и водите Нено Димов да не се извършва екологична оценка на проекта за актуализация на плана за управление на Национален парк “Пирин” за периода 2014-2023 г. Съдебното решение означава, че заради забавянето и множеството обжалвания новият План за управление на парк „Пирин” ще бъде приет едва ли не… след като изтече неговият срок на действие.
Съгласно съдебното решение през същата процедура трябва да преминат и плановете за Национален парк „Рила” и Природен парк „Витоша”. Сега се очаква да бъдат организирани конкурси за изпълнители на екологичните оценки, които са обжалваеми. След това е много вероятно да се оспорят в съда и готовите оценки.
При това положение едва ли в близките години ще бъдат приети нови планове за управление на трите парка; ще останат в действие старите, които ограничават човешката дейност, спорта и туризма.

Leave a Reply