Новини, Политика

Съдът: Кметът Владимир Георгиев е избран съгласно закона

Върховният административен съд потвърди на 5 февруари решението на Административния съд на Софийска област, че кметът на община Самоков Владимир Георгиев е избран законосъобразно и без нарушения на изборния процес.
Известно е, че един от другите кандидати за кмет на общината – Валентин Милушев, бе внесъл след местните избори през есента в Административния съд на Софийска област жалба срещу Общинската избирателна комисия в Самоков, в която посочва, че има основания за касиране на изборите поради сгрешени протоколи и невалидни бюлетини.
Съдът назначил експертна комисия от пет члена, одобрени от жалбоподателя. Комисията извършила ръчно преброяване на невалидните бюлетини, преглед на протоколите и изборните книжа и е излязла със становище, че няма констатирани нарушения.
Административният съд на базата на направените експертизи се произнесе в полза на решението на Общинската избирателна комисия, което на основата на изборните резултати обявява за спечелил кметската надпревара на местните избори през 2019 г. Владимир Георгиев.
Върховният административен съд потвърди решението на Административния съд на Софийска област, респективно на Общинската избирателна комисия в Самоков, за избор на кмет.
Освен това Валентин Милушев е осъден да заплати на Владимир Георгиев сумата от общо 1800 лв., представляваща направени за касационните инстанции разходи за адвокатско възнаграждение.
В решението на Върховния административен съд се посочва, че от взелите участие в гласуването 20 513 избиратели са подадени общо 19 287 действителни бюлетини, от които 10 153 за кандидата, регистриран от Коалиция “БСП за България” – В. Георгиев и 6 899 – за кандидата В. Милушев, регистриран от ПП “ГЕРБ”, при което първият от тях е обявен за кмет на Община Самоков на произведения първи тур на изборите, тъй като е получил повече от половината действителни гласове.
Както е известно, първият тур на местните избори се състоя на 27 октомври 2019 г. Владимир Георгиев стана за трети мандат кмет на общината.
Решението на Върховния административен съд е окончателно и не подлежи на обжалване.

Leave a Reply