Новини, Политика, Шарен свят

Съдът отмени Наредбата за управление на отпадъците

Върховният административен съд потвърди решението на Административния съд на Софийска област, с което е отменена Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Самоков.
Наредбата е била приета на 20 юли 2017 г. и изменена и допълнена на 17 май 2018 г.
Магистратите споделят изводите на първоинстанционния съд, че при приемането на наредбата е допуснато процесуално нарушение – не е спазено правило, според което се изисква проектът да бъде публикуван заедно с  мотиви. Липсата на мотиви се смята за съществено нарушение.
Според съдиите изискването за мотивиране не е самоцел, а е свързано с възможността да бъдат преценени съответните нужди и специфики.
Обосноваността, откритостта и съгласуваността са законови принципи на нормативната дейност на органите на местното самоуправление, допълват магистратите.

Leave a Reply