Съдът отхвърли жалбата на Инициативния комитет срещу новото депо

С окончателно решение от 29 май Върховният административен съд оставя без уважение жалбата на Инициативния комитет „Екологично сдружение „За земята”, заяви кметът Владимир Георгиев на пресконференция в Самоков на 30 май.
Жалбата на сдружението е срещу решение по оценка на въздействието върху околната среда от 15 декември 2010 г. на директора на Софийската регионална инспекция по околната среда и водите, с което е одобрено осъществяването на инвестиционно предложение за изграждане на регионално депо за отпадъци с обща площ 327 дка.
Става въпрос за планираното ново депо в съседство със старото, което ще поема отпадъците на 4-те съседни общини – Самоков, Долна баня, Костенец и Ихтиман.
Ответниците по касационните жалби са директорът на Регионалната инспекция, кметът на Община Самоков и Регионалното сдружение за управление на отпадъците на 4-те съседни общини.
Както обясни Георгиев, съдът е приел, че административният акт е издаден от компетентен орган; спазена е процедурата по издаване на оспорения административен акт, предписана в разпоредбите и следваща от наредбата за условията и реда за извършване на оценка върху въздействието на околната среда; решението съответства на целта на закона, която се постига чрез извършване на оценка на въздействието върху околната среда на предложеното от Регионалното сдружение за управление на отпадъците инвестиционно предложение.
Според заключението осъществяването на предвиденото за изграждане регионално депо и съоръженията за предварително третиране на битовите и неопасни отпадъци, образуващи се на територията на 4-те общини, няма да има негативен ефект върху компонентите на околната среда и качеството на живот на хората, тъй като инвестицията се приема като екологичен метод за управление на отпадъците и единствен изход за района от замърсяващите околната среда множество сметища – общински и нерегламентирани, които не отговарят на изискванията.
„Водиха се много дела. Това забави работата за реализиране на екологичния метод за управление на отпадъците в общината и региона. Вече правим реални стъпки – тече процедура за избор на изпълнител за надзор. Не можем да дадем точни дати, но вече е ясно, че спънките по осъществяване на проекта ще са по-малко”, заключи кметът.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*