Новини, Читателски

Съжителство…

На официална среща в Общината на 21 юли във връзка с предстоящото изграждане на паметника на самоковските опълченци от Руско-турската освободителна война научих, че се чували гласове за запазване като функциониращи на няколко клетки от отдавна консервираните (а не разрушени кой знае защо) бивши градски тоалетни.
Нямало достатъчно отходни места в централната градска част. Вероятно затова някои или по-скоро някой, гонен от грижата за все по-нарастващите физиолологични нужди на огромните според него постоянно пребиваващи в центъра маси люде и за доказателство, че желае да манифестира стремеж за обгрижване на гражданството по възможно най-добрия начин, се е решил да пласира в общественото пространство блестящата идея на броени метри от паметника на тези герои признателното потомство да излъчва екскременти.
Някому изглежда е трудно да се примири с предстоящата реализация на подкрепяния от по-голямата част от гражданството проект и като не може да го провали, тактично предлага за отмъщение дребно допълнение към него, което със сигурност ще ни направи за смях.
Наложително е по предложение на общинската администрация още на следващото заседание Общинският съвет да реши да се премахнат старите тоалетни, за да може пространството около паметника да бъде оформено както трябва.
Искам да отбележа още нещо в този дух. Недопустимо е пространството между музея и читалище-паметник „Отец Паисий” да се ползва като място за разхождане, респективно за облекчаване на кучета. Това е зоната между храма на самоковската духовност със стелите с имената на загиналите във войните и сградата на друга важна за града ни институция, там е и мястото за публиката на концерти и други подобни изяви. Няма да означава много за Общината като усилия и финансов ресурс, ако се поставят там няколко табели “Разхождането на кучета е забранено” и се определят санкции за нарушителите.

Бойчо Стамболийски

Leave a Reply