Създаването на филиал на ВУЗ в Самоков се обсъжда

Възможностите за създаване на филиал в града ни на висше учебно заведение бяха коментирани на среща на 11 юни в Самоков на кмета Владимир Георгиев с ръководството на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите в Пловдив.
Ректорът акад. Димитър Димитров разказа за дейността на ВУЗ-а, за специалностите в него. Учебното заведение е открито като земеделски колеж през 1992 г. През 2000 г. е преобразувано в самостоятелно висше училище, разкрит е и Център за евроинтеграция и култура с библиотека и издателство. Изграден е нов централен учебен и административен корпус. ВУЗ-ът става Висше училище по агробизнес и развитие на регионите през 2011 г.
Основни звена на учебното заведение са Факултетът по икономика и управление, Департаментът по агробизнес и общообразователни науки и Институтът за регионални изследвания. Във Висшето училище развиват дейност Център за професионална квалификация, Център за кариерно развитие, Научноизследователски сектор с Център за консултантска дейност и Център за научно обслужване и др.
В срещата участва и зам.-кметът Люба Кленова.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*