Новини, Политика

Създават Европейска народна партия „България”

Декларация за учредяване на Европейска народна партия „България” прие инициативен комитет с председател Пламен Александров.
Учредителите са „обезпокоени от съществуващите дълбоки недостатъци в социалната действителност”. Сред основните принципи и цели на новата партия са социалната справедливост и солидарност в обществото; строго, точно и еднакво приложение на законите спрямо всеки; непримиримост към корупцията и организираната престъпност; устойчиво икономическо развитие и повишаване на благосъстоянието на населението при запазване на природата и околната среда.
Друг акцент са участието в създаването и изпълнението на законодателни инициативи и програми за подпомагане и по-пълна социална реализация на намиращи се в неравностойно положение граждани и социални групи.
Инициативният комитет открива подписка за набиране на членове-учредители на партията и утвърждаване на образец на декларация за индивидуално членство съгласно чл. 11 от Закона за политическите партии.
Инициаторите за основаването на ЕНП „България” в Самоков се публикуват отделно със съответните телефони.
Учредителното събрание ще се състои на 30 септември 2017 г., събота, от 18 ч. в „Арена Самоков”.

Пламен Александров Ангелов
0897 049 999

Васил Димитров Ангелов
0894 723 144

Владимир Ангелов Ангелов
0876 747 300

Звезделина Георгиева Лобутова
0884 396 953

Зорница Николова Шукадарова
0879 354 477

Иван Колев Шуманов
0877 085 309

Красимир Александров Мълчанов
0897 309 641

Николай Иванов Лобутов
0889 571 266

Симеон Дамянов Кацов
0876 246 156

Стефан Петров Стефанов
0886 539 360

Leave a Reply