Новини, Шарен свят

Създават Местна инициативна група за рибарство и аквакултури

В София на 27 юни зам.-кметът Сия Шехтанова присъства на официалното подписвне на договор за предоставяне на безвъзмездна помощ за финансиране на проект за подкрепа за подготвителни дейности за създаване на Местна инициативна група за рибарство и аквакултури в Самоков.
Договорът, както информираха от местната администрация, е на стойност 48 хил. лв. и е със срок за реализиране 5 месеца. В изпълнение на проекта ще бъде изготвена стратегия за финансиране на дейности в областта на рибарството и преработката на рибни продукти, както и в други сфери. От Общината допълниха, че в рамките на изработването на тази стратегия както бизнесът, така и неправителствените организации могат да предлагат идеи и проекти, което да доведе до допълнителна заетост и осигуряване на поминък в района.

Leave a Reply